dotyki

2021

materiały: alpaka, mohair, jedwab, przędza i wsad z merynosa, len, przędza z trzciny cukrowej, sklejka

zdjęcia: Krzysztof Durmaj, Katarzyna Sojka
model: Aleksandra Szajnecka

woman sitting in the wooden object made with Dominika's fabric

DOTYKI. Kolekcja pięciu żakardowych obiektów taktylnych o działaniu terapeutycznym, stymulujących zmysł dotyku, a kwestionujących hegemonię wzroku w projektowaniu. Projekt powstał w odpowiedzi na coraz bardziej powszechne we współczesnym świecie zjawisko touch starvation, wynikające zarówno z otaczającej nas pandemicznej rzeczywistości, jak i świata przeniesionego w sferę online. W procesie pojawił się pomysł haptycznych, miękkich rzeźb, „przytulanek” dla dorosłych, gdzie efekt wzmocniony jest przez zaprojektowaną trójwymiarową tkaninę. Każdy obiekt wykonany jest z innego naturalnego surowca, dobranego tak by dostarczał zróżnicowanych wrażeń dotykowych. Relacja taktylna z obiektem skłania do przedłużenia czasu interakcji i skupionego odbioru projektu. Kolekcja została „pozbawiona koloru”, by jeszcze bardziej podkreślić fakturę materii, a formy są na tyle abstrakcyjne, by o ich funkcji mógł zadecydować sam odbiorca.

woman standing with a pillows made from Dominika's fabric on her head

Konkursy i wystawy:

Color Trend Report spring-summer 2023 / Francq Colors

Font Nie Czcionka 2021 / najlepsze dyplomy artystyczno-projektowe w Polsce

Design32 / wystawa najlepszych dyplomów projektowych w PolsceAkademickie Centrum Designu w Łodzi / 2022

Rondo Sztuki w Katowicach / 2022